TLV logotyp

Slutrapport för medicinteknikuppdraget 2015

Varje år satsar hälso- och sjukvårdshuvudmännen i Sverige cirka 22 miljarder kronor på medicintekniska produkter. Summan ökar varje år och det är därför tänkbart att de resurser som satsas på medicinteknik i framtiden kommer att överstiga de resurser som satsas på läkemedel.

För att hälso- och sjukvården framöver ska kunna fatta så välgrundade beslut som möjligt är kunskapsunderlag från TLV, som belyser produktens nytta i förhållande till kostnaderna, avgörande. Kunskapsunderlagen bidrar på detta sätt till en nationell samordning och är ett steg mot en mer jämlik vård. Slutsatserna i kunskapsunderlagen är inte bindande ska heller inte betraktas som rekommendationer.

TLV har under 2015 utvärderat sex medicintekniska produkter som valts ut i samråd med landstingen. För att bli så effektiva som möjligt har TLV utvecklat arbetet med bland annat urval av produkter, samverkan med landsting och andra aktörer, ett arbete som fortsätter 2016.

TLV regeringsuppdrag rörande medicinteknik är en försöksverksamhet, som löpt sedan 2012. TLV bedömer att verksamheten redan nu är redo att permanentas. Detta för att skapa den långsiktighet som är nödvändig för att svara upp mot de krav och behov som finns i hälso- och sjukvården. För att TLV:s kunskapsunderlag ska få största möjliga genomslag i sjukvården bör det kompletteras med ett nationellt ordnat införande av medicinteknik, något som TLV länge verkat för. Regeringen har nu beslutat att landstingen, i form av ett pilotprojekt, ska utvärdera möjligheten till detta.

Publicerad 22 december 2015

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV