TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Pris och subvention av förbrukningsartiklar

Vi avgör vilka förbrukningsartiklar som ska ingå i högkostnadsskyddet och fastställer produktens försäljningspris.

De förbrukningsartiklar en patient behöver för att kunna ta ett läkemedel, eller för att själv kunna kontrollera sin medicinering, exempelvis diabeteshjälpmedel, är helt subventionerade och därmed kostnadsfria för brukaren.

Samma regler som läkemedel

Förbrukningsartiklar för stomiopererade har samma subventionsregler som läkemedel. Staten betalar en del av kostnaden och patienten en del beroende på var patienten befinner sig i trappan för högkostnadsskyddet. Vi prövar vilka förbrukningsartiklar som ska vara subventionerade och ingå i högkostnadsskyddet.

Apoteken byter ut receptbelagda läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet när det finns billigare läkemedel med samma innehåll. Dessa regler gäller inte för förbrukningsartiklar.

Förutsättningar för subvention

En förutsättning för att en förbrukningsartikel ska ingå i högkostnadsskyddet är att vi har fastställt ett pris för den. Vidare ska den som skriver ut produkten vara en läkare eller någon annan som har fått behörighet av Socialstyrelsen.

Du hittar de förbrukningsartiklar vi har beslutat om i vår databas. Se länk till höger.

Senast uppdaterad 20 juli 2018

Förbrukningsartiklar är till exempel: stomiartiklar, diabeteshjälpmedel, inhalationshjälpmedel för bland annat astmatiker och övriga injektionshjälpmedel.

Sök förbrukningsartiklar

I vår databas hittar du priser på förbrukningsartiklar och får information om dess förpackningstext, varugruppskod och dylikt. Databasen innehåller de förbrukningsartiklar vi har beslutat om och som ingår i högkostnadsskyddet.

Sök i databasen