Ansök om pris och subvention

På denna sida hittar du ansökningshandlingar och får information om hur du ansöker om subvention, pris eller prisändringar för en förbrukningsartikel. För att kunna ansöka måste företagets kontaktperson ha en behörig fullmakt.

Ansökningsblankett

För att ansöka om pris och subvention för en förbrukningsartikel fyller du i pappersblanketten, skriver ut, signerar och skickar den till oss. Det går även bra att scanna in den påskrivna blanketten och skicka den till oss via e-post registrator@tlv.se.

Du hittar blanketterna för "Ansökan om pris och subvention" och "Ansökan om prisändring eller utträde" under "Relaterad information".

Möjligheten till e-ansökan är avstängd tills vidare.

Innan du skickar in din ansökan

Kom ihåg att en ansökan måste innehålla alla nödvändiga dokument och handlingar för att vi ska kunna behandla den. Information om vilka dokument som krävs hittar du i TLV:s föreskrifter under "Relaterad information".

Vi behöver bland annat ha en fullmakt för varje person som företräder sitt företag gentemot oss. I annat fall anses inte ansökan vara komplett. För mer information om fullmakter, se länken ”Fullmakter för företagsrepresentanter”.

Handbok om ansökan om pris och subvention för förbrukningsartiklar

I handboken om ansökan om subvention för förbrukningsartiklar förtydligas vissa delar av TLV:s föreskrifter och allmänna råd som är relevanta för företag som vill ansöka om pris och subvention

Det är nödvändigt att läsa föreskriften och allmänna råden parallellt med handboken. I dessa finns fullständiga regler och villkor för subventionsansökan. Du hittar föreskriften och de allmänna råden under "Relaterad information".

Senast uppdaterad 20 januari 2021