TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Ansök om pris och subvention

Här hittar du ansökningshandlingar och får information om hur du ansöker om subvention, pris eller prisändringar för en förbrukningsartikel. För att kunna ansöka måste företagets kontaktperson ha en behörig fullmakt, se länk till höger.

Det finns två olika sätt att ansöka:

  • pappersblankett
  • e-ansökan (avstängd tills vidare)

Pappersblankett

Pappersblanketten fyller du i, skriver ut och skickar till oss.

Du hittar "Ansökan om ny eller befintlig basfunktion" och "Ansökan om prisändring eller utträde" under relaterad information i menyn till höger.

e-ansökan

e-ansökan är avstängd tills vidare.  Använd istället pappersblankett för ansökan, se blankett till höger på sidan.

Innan du skickar in din ansökan

Kom ihåg att en ansökan måste innehålla alla nödvändiga dokument och handlingar för att vi ska kunna behandla den.

Vi behöver ha en fullmakt för varje person som företräder sitt företag gentemot oss. I annat fall anses inte ansökan vara komplett. För mer information för fullmakter, se länk till höger på sidan.

Handbok om ansökan om pris och subvention för förbrukningsartiklar

Handboken om ansökan om subvention för förbrukningsartiklar presenterar delar av TLV:s föreskrift TLVFS 2011:3 och TLV:s allmänna råd TLVAR 2011:1 om ansökan om pris och subvention för förbrukningsartiklar på ett mer lättillgängligt sätt.

Det är nödvändigt att läsa föreskriften och allmänna råden parallellt med handboken. I dessa finns fullständiga regler och villkor för subventionsansökan. Du hittar föreskriften och de allmänna råden under relaterad information i menyn till höger.

Senast uppdaterad 20 augusti 2019