TLV logotyp
TLV logotyp

Handläggning

Vår handläggningstid varierar beroende på vad en ansökan avser. Som högst är den 180 dagar men vanligtvis blir den kortare.

Nedan finner du handläggningstider för våra vanligaste ärenden.

Nya förbrukningsartiklar

Vi meddelar beslut om pris och subvention senast 180 dagar från det att en komplett ansökan om att en förbrukningsartikel ska ingå i högkostnadsskyddet har kommit in.

Tidsgränserna ovan gäller för ansökningar om pris och subvention för:

  • nya förbrukningsartiklar (ny basfunktion)
  • nya förpackningar av sedan tidigare subventionerade förbrukningsartiklar (befintlig basfunktion)

Så handlägger vi prisändringar

Vi handlägger och meddelar beslut om ansökningar om prishöjningar av ett tidigare fastställt försäljningspris inom 90 dagar från det att en komplett ansökan kommit oss tillhanda. Om vi beslutar att sänka ett tidigare fastställt försäljningspris meddelar vi beslutet snarast möjligt.

Senast uppdaterad 27 december 2019