Varugrupperingskoder

Alla förbrukningsartiklar i förmånssystemet har en varugrupperingskod. Denna kod tilldelas produkten vid ansökningstillfället. Vilka varugrupperingskoderna är framgår av dokumentet "Varugrupperingskoder" under "Relaterad information".

Senast uppdaterad 02 december 2021