TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Högkostnadsskyddet

En del förbrukningsartiklar ingår i högkostnadsskyddet. Det betyder att förbrukningsartikeln är subventionerad via skattemedel och att staten betalar en del av kostnaden. Vi är den myndighet som bestämmer vilka förbrukningsartiklar som ska få rabatt och ingå i högkostnadsskyddet.

De förbrukningsartiklar som en person behöver för att tillföra kroppen ett läkemedel, eller för att själv kunna kontrollera sin medicinering, är helt subventionerade och kostnadsfria för brukaren.

Förbrukningsartiklar för stomiopererade ingår i högkostnadsskyddet, vilket innebär att staten betalar en del av kostnaden. Patienten får en gradvis reduktion av egenavgiften, beroende på var i trappan för högkostnadsskyddet de befinner sig.

En förutsättning för att en förbrukningsartikel ska ingå i högkostnadsskyddet är att vi har fastställt ett pris för den. Vidare ska den som skriver ut produkten vara en läkare eller någon annan som har fått behörighet av Socialstyrelsen.

Förbrukningsartiklar i högkostnadsskyddet

Vill du veta om en förbrukningsartikel är subventionerad och ingår i högkostnadsskyddet hittar du de förbrukningsartiklar vi har beslutat om i vår databas eller bland våra beslutsdokument, i de fall beslutet är motiverat.

Senast uppdaterad 12 mars 2018