Omprövningar av förbrukningsartiklar

TLV kan på eget initiativ omprövasubventionen för förbrukningsartiklar för att se om de har en rimlig kostnad och i övrigt uppfyller villkoren för att kunna kvarstå inom förmånssystemet.

Vi granskar även läkemedel. Mer information om pågående omprövningar av läkemedel hittar du på vår webbplats, under fliken läkemedel.

Senast uppdaterad 08 april 2020