Avslutade omprövningar av förbrukningsartiklar

Här presenterar vi resultatet från de omprövningar som vi har avslutat.

Vi omprövar löpande subventionen för förbrukningsartiklar för att se om de är kostnadseffektiva och ska vara kvar inom förmånssystemet.

Du hittar resultat och annan information om samtliga omprövningar nedan. Vi presenterar omprövningarna utifrån året de avslutades. Du kan även dela in de i bokstavsordning genom att välja "Sortera i bokstavsordning".

Vi granskar även läkemedel. Mer information om pågående omprövningar av läkemedel hittar du på vår webbplats, under fliken läkemedel.

Senast uppdaterad 27 december 2019