TLV logotyp

Omprövning av implanterbara läkemedelspumpar

Vi anser att implanterbara läkemedelspumpar är bra och viktiga produkter men på grund av att de har för lång hållbarhet kan de inte betraktas som förbrukningsartiklar. Implanterbara läkemedelspumpar har en hållbarhet på sex till sju år.

Avsikten med omprövningen av implantebara läkemedelspumpar har inte varit att spara pengar. Vi har inte gjort någon bedömning om läkemedelspumparna är kostnadseffektiva. Syftet har istället varit att anpassa det befintliga sortimentet inom läkemedelsförmånerna till den praxis som TLV numera tillämpar. När läkemedelspumparna utesluts ur förmånerna den 1 april 2015 kommer ansvaret att tillhandahålla dem ligga hos landstingen.

Läkemedelspumparnas tillbehör omfattas också av denna omprövning. Tillbehören kasseras efter användning. Vi anser att förbrukningsartiklar inom förmånen är sådana produkter som används på egen hand av patienten. De omprövade tillbehören är sådana produkter som inte används av patienten utan hanteras av utbildad personal.

Mot bakgrund av ovanstående anser vi att implanterbara läkemedelspumpar med tillbehör inte kan anses vara förbrukningsartiklar. Vi beslutar därför att implanterbara läkemedelspumpar med tillbehör inte ska vara subventionerade och inte ingå i läkemedelsförmånerna.

Beslutet träder i kraft den 1 april 2015.

Publicerad 30 september 2013

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV