Pågående omprövningar av förbrukningsartiklar

Vi utreder för tillfället om ett antal förbrukningsartiklar även i fortsättningen ska ingå i förmånssystemet. Vi prövar förbrukningsartiklar enligt de regler som finns beskrivna i lagen om läkemedelsförmåner.

Nedan hittar du information om vilka förbrukningsartiklar vi granskar just nu.

Pågående omprövningar av förbrukningsartiklar:

Senast uppdaterad 27 december 2019