TLV logotyp
TLV logotyp

Så beslutar vi

Vi beslutar om vilka förbrukningsartiklar som ska vara subventionerade och ingå i högkostnadsskyddet. Vi fastställer även priset. När vi avgör ett ärende utgår vi bland annat från förbrukningsartikelns medicinska och hälsoekonomiska värde.

Så fastställer vi priset

Företaget lämnar in en ansökan. Vi bedömer sedan den utifrån de regler som finns för att fastställa ett pris.

Avser ansökan en förbrukningsartikel med ny basfunktion får regionernas läkemedelsförmånsgrupp överlägga med oss innan vi beslutar om priset.

Förutom beslut om subvention och pris av nya förbrukningsartiklar bestämmer vi om:

  • förbrukningsartiklar med befintlig basfunktion
  • prishöjningar och prissänkningar
  • utträde ur förmånssystemet

Om det är en förbrukningsartikel med ny basfunktion fattar vår nämnd, Nämnden för läkemedelsförmåner, beslutet. I övriga fall fattar vår generaldirektör beslutet. Beslutet går att överklaga till förvaltningsrätten.

Senast uppdaterad 27 december 2019

Vi väger nyttan mot kostnaden

När vi beslutar om en förbrukningsartikel ska ingå i högkostnadsskyddet tar vi hänsyn till vilken nytta en förbrukningsartikel gör i förhållande till andra, befintliga alternativ inom förmånssystemet.

Vi väger sedan nyttan mot hur mycket subventionen kommer att kosta för att avgöra om subventionen är kostnadseffektiv eller inte.