Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Temaspaningar

Temaspaningar utförs på beställning av Samverkansmodellen för medicinteknik och är en del av TLV:s horisontspaningsarbete för att identifiera ny och innovativ teknologi som kan komma att få betydelse inom svensk hälso- och sjukvård.

 

Bilden visar schematiskt hur en temaspaning går till.Förstora bilden

Klicka för att förstora.

I en temaspaning välkomnar TLV inspel från allmänheten kring ett utvalt användningsområde. Användningsområdet väljs ut av beredningsgruppen inom regionernas samverkansmodell för medicinteknik.

Inspel välkomnas under en viss tidsperiod (cirka en månad), och bör generellt innefatta följande information:

  • Namn på medicinteknisk produkt/tjänst och företagsnamn
  • Beskrivning av den medicintekniska produktens/tjänstens avsedda användning
  • Information om den medicintekniska produkten/tjänsten är CE-märkt och/eller FDA-godkänd
  • Kort sammanfattning av kliniska data och/eller hälsoekonomiska data, om tillgängligt
  • Information om den medicintekniska produkten/tjänsten används i någon region i Sverige idag
  • Länk till hemsida med ytterligare produkt-/tjänsteinformation

I en temaspaning, sammanställer TLV de inspel som har lämnats in och presenterar dem för beredningsgruppen. Beredningsgruppen bereder därefter materialet vidare inom samverkansmodellens ramar och tar tillsammans med MTP-rådet ställning till eventuell fortsatt process. Om MTP-rådet fattar beslut om nationell samverkan kan det bli aktuellt för TLV att genomföra hälsoekonomiska bedömningar i ett senare steg.

Sidinformation


Senast uppdaterad
29 augusti 2022