Planerade temaspaningar

Temaspaningar utförs på beställning av regionernas samverkansmodell för medicinteknik och är en del av TLV:s horisontspaningsarbete för att identifiera ny och innovativ teknologi som kan komma att få betydelse inom svensk hälso- och sjukvård. På denna sida publiceras planerade temaspaningar.

Temaspaningar som vi planerar att utföra framöver

  • Omställning till nära vård
    Produkter som främjar omställningen till nära vård, till exempel produkter som möjliggör diagnosticering, behandling och uppföljning utanför vårdinrättning eller produkter som möjliggör monitorering eller programmering av produkten på distans.

    Planerad period för inspel: augusti - september 2022.
  • Lung- och kolorektalcancer
    Produkter för diagnosticering eller behandling av lungcancer och kolorektalcancer.

    Planerad period för inspel: september - oktober 2022.

Senast uppdaterad 20 juni 2022