Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

För dig som jobbar inom medicinteknikbranchen

TLV fattar beslut om pris och subvention av förbrukningsartiklar som ingår i högkostnadsskyddet. Vidare genomför vi hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter som inte ingår i högkostnadsskyddet utan upphandlas av regionerna.

Glad man i rullstol