Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Kunskapsunderlag om mätning i hemmet med automatisk blodtrycksmätare

Vi bedömer att hemblodtrycksmätning (HBTM) som komplement till blodtrycksmätning på en sjukvårdsmottagning kan vara kostnadseffektivt för patienter med förhöjt blodtryck.

Hemblodtrycksmätning (HBTM) innebär att patienter med hypertoni, det vill säga högt blodtryck, själva mäter sitt blodtryck hemma med hjälp av en automatisk blodtrycksmätare. Mätmetoden bör ses som ett komplement till blodtrycksmätning på en sjukvårdsmottagning. HBTM som uppföljning av blodtrycksbehandling bör användas av de patienter som bedömts som motiverade och lämpliga för metoden.

HBTM används för att styra blodtryckssänkande läkemedelsbehandling vid hypertoni. TLV bedömer att svårighetsgraden för patienter som får behandling mot hypertoni är måttlig. Mätmetoden är lika effektivt för att styra blodtryckssänkande läkemedelsbehandling som mätning på mottagning och TLV bedömer att patientnyttan är god.

Kostnadsbesparande metod

HBTM som komplement till blodtrycksmätning på en sjukvårdsmottagning kan vara en kostnadseffektiv metod för mätning och uppföljning av blodtryck för patienter med milt, måttligt eller kraftigt förhöjt blodtryck. Vid milt förhöjt blodtryck tillkommer en kostnadsökning om 16 kronor per patient och år medan det för patienter med måttligt och kraftigt förhöjt blodtryck är en kostnadsbesparande metod i ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Det finns dock en stor osäkerhet i analysens underlag då den helt bygger på en begränsad mängd journaldata. Det behövs därför uppföljande studier för att se hur HBTM påverkar resursåtgång och frekvensen av mottagningsbesök.

HBTM ett bra komplement

Mot denna bakgrund anser TLV att HBTM kan erbjudas som ett komplement till blodtrycksmätning på sjukvårdsmottagning till de patienter som bedöms som motiverade och lämpliga för metoden. Patienter som inte bedöms vara motiverade eller som av andra skäl inte vill välja HBTM måste kunna fortsätta att kontrollera sitt blodtryck på sjukvårdsmottagning. Hälso- och sjukvårdens huvudmän kan därmed överväga att införa metoden till motiverade patienter.

Sidinformation


Publicerad
4 november 2013