Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Kunskapsunderlag om tum-EKG

TLV har utvärderat hur kostnadseffektiv screening med tum-EKG i hemmet är. Metoden används för att upptäcka förmaksflimmer, som bland annat kan leda till stroke.

Varje år registreras cirka 25.000 vårdtillfällen för akut stroke. Stroke är den vanligaste orsaken till kroniska funktionsnedsättningar hos vuxna.

Landstingen har uttryckt behov av en hälsoekonomisk utvärdering av metoden primärpreventiv screening av förmaksflimmer med tum-EKG. TLV har därför utvärderat metoden som innebär att individer som inte har diagnosen förmaksflimmer mäter EKG i hemmet med tum-EKG under två veckor för att upptäcka förmaksflimmer.

Upptäckten av förmaksflimmer bygger på ännu opublicerade data från en pågående studie vid namn STROKESTOP. Den visar att primärpreventiv screening leder till både tidigare och fler upptäckter av förmaksflimmer.

TLV bedömer att fördelarna är tillräckligt stora för att motivera själva kostnaderna för screening och att screeningen är kostnadseffektiv utifrån den kunskap som finns tillgänglig idag. Screening med tum-EKG förväntas inte vara kostnadsbesparande, men de totala kostnaderna är låga i relation till den uppnådda hälsovinsten.

En hälsoekonomisk modell är alltid förknippad med en viss osäkerhet. Osäkerheten i detta fall handlar om hur många tysta förmaksflimmer som kommer att upptäckas med screening.

Socialstyrelsen är ansvarig myndighet för beslut om införande av nya nationella screeningprogram. När det finns fullständiga forskningsresultat kan metoden bli aktuell för utvärdering inom ramen för Socialstyrelsens arbete med nationella screeningprogram.

Sidinformation


Publicerad
19 november 2014