Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk utvärdering av trombektomi - del 2

TLV publicerade hösten 2015 en hälsoekonomisk utvärdering som visade att trombektomi med stor sannolikhet är en kostnadseffektiv behandling. En uppdaterad utvärdering visar att behandlingen är kostnadseffektiv och att den till och med kan vara kostnadsbesparande.

Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige och den vanligaste orsaken till permanenta funktionsnedsättningar för vuxna individer. Samhällskostnaderna för stroke beräknas årligen uppgå till cirka 16 miljarder kronor.

Hösten 2015 publicerade TLV en hälsoekonomisk utvärdering om kostnadseffektiviteten för trombektomi. Resultaten visade att trombektomi som tilläggsbehandling till trombolys med stor sannolikhet är en kostnadseffektiv behandlingsmetod vid akut svår ischemisk stroke.

TLV har följt upp den första delen av den hälsoekonomiska utvärderingen av trombektomi. I den andra delen har aspekter kopplade till hälso- och sjukvårdens organisatoriska och ekonomiska följder utretts. I den uppdaterade analysen ingår bland annat nya långsiktiga vård- och omsorgskostnader som resulterar i att behandling med trombektomi med stor sannolikhet blir kostnadsbesparande.

Behandling med trombektomi utförs på regionsjukhus och har bättre effekt ju tidigare behandlingen sker. Flera variabler påverkar om patienten kommer in i tid för att hinna behandlas med trombektomi. Den totala transporttiden till sjukhuset är central. För att patienter i hela landet ska ges möjlighet till god och jämlik vård kan möjligheten till akuttransport med helikopter vara betydelsefull. I resultaten ingår kostnader för helikoptertransporter och även om dessa beaktas är behandlingen kostnadseffektiv.

Fakta trombektomi

Som tillägg till den behandling vid stroke som ges idag när så är möjligt, intravenös trombolys, finns trombektomi. Trombektomi innebär att en kateter förs in till hjärnans kärl från ljumsken via blodbanan, vanligen med en så kallad stent retriever, varefter blodproppen mekaniskt avlägsnas.

Sidinformation


Publicerad
29 juni 2016