Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk utvärdering av Optune vid hjärncancer

TLV har tagit fram ett underlag för beslut till landstingen för den medicintekniska produkten Optune vid behandling av glioblastom, en form av hjärncancer.

Glioblastom är den vanligaste och mest aggressiva av de cancerformer som har ursprung ur hjärnvävnad. Trots behandlingar med kirurgi, strålning och kemoterapi återkommer tumören vanligtvis inom nio månader och sjukdomen är i princip obotlig. TLV bedömer att sjukdomen har en mycket hög svårighetsgrad.

Optune bygger på tekniken tumor treating fields, TTFields, elektriska fält som hämmar cancercellernas celldelning. Optune består av bland annat en bärbar generator och strömgivande keramiska plattor. Plattorna fästes på patientens huvud och byts minst var fjärde dag. Patienten rekommenderas att bära Optune minst 18 timmar per dygn.

Den behandling som TLV utvärderat är underhållsbehandling med Optune i kombination med standardbehandling som utgörs av läkemedlet temozolomid. I utvärderingen bedömer TLV att jämförelsealternativet är behandling med enbart temozolomid.

TLV bedömer att det finns osäkerheter i den kliniska studie som företagets hälsoekonomiska beräkningar bygger på. Osäkerheten gäller främst livskvalitetsvinster med behandlingen eftersom studien inte hade någon placebobehandling. De överlevnadsvinster med Optune som studien visat bedöms inte ha påverkats av dessa osäkerheter.

Enligt företagets beräkningar är kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) 1,8 miljoner kronor när Optune har en månadskostnad om 189 000 kronor. TLV bedömer att 2,1 miljoner kronor är en bättre estimering.

Underlaget finns att ladda ner via länken till höger.

Sidinformation


Publicerad
10 oktober 2017