Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk utvärdering av FreeStyle Libre

TLV har tagit fram ett underlag för beslut till landsting och regioner för den medicintekniska produkten FreeStyle Libre.

FreeStyle Libre är ett sensordrivet system för glukosmätning som är CE-märkt för vuxna med diabetes samt för barn med diabetes, i åldern 4-17 år, under övervakning av vuxen.

TLV bedömer att jämförelsealternativet är egenmätning av blodglukos med teststickor, och att de som har störst nytta av FreeStyle Libre är personer som är i behov av att mäta sina glukosnivåer ofta. För personer med diabetes som mäter blodglukos tio gånger per dygn är  kostnaden för FreeStyle Libre 389 000 kronor per kvalitetsjusterat levnadsår.

TLV:s hälsoekonomiska utvärdering kommer att ligga till grund för en nationell rekommendation från landstingens råd för nya terapier, det så kallade NT-rådet, om vilka personer med diabetes som bör erbjudas behandling med FreeStyle Libre.

Diabetes är en sjukdom som leder till höga blodglukosnivåer (hyperglykemi) på grund av störd funktion i kroppens förmåga att producera eller hantera hormonet insulin. De vanligaste formerna av diabetes är typ 1- och typ 2-diabetes. TLV bedömer att insulinbehandlad diabetes har medelhög svårighetsgrad.

Det finns cirka 48 000 personer med typ 1-diabetes i Sverige, varav cirka 7 000 är barn. En person med typ 1-diabetes behandlas vanligen med basinsulin i kombination med kortverkande måltidsinsulin. Cirka 450 000 personer i Sverige har typ 2-diabetes och av dessa behandlas cirka 40 000 personer med en kombination av bas- och måltidsinsulin.

Sidinformation


Publicerad
17 november 2017