Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Bedömning av CardioMem CM 100 XT och PhysioGate App

Det finns inga publicerade kliniska studier där produkten CardioMem CM 100 XT har studerats och företaget har inte heller lämnat in några preliminära data från pågående studier. Till följd av avsaknaden av underlag som, visar klinisk effekt/patientnytta vid användning av CardioMem CM 100 XT, bedömer TLV att någon hälsoekonomisk bedömning av produkten inte kan utföras i det aktuella fallet enligt MTP-rådets beställning. TLV lämnar därför MTP-rådets beställning utan åtgärd och avslutar ärendet från vidare handläggning.

Sidinformation


Publicerad
7 februari 2022