Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Intellis

TLV har tagit fram en hälsoekonomisk bedömning till regionerna för den medicintekniska produkten Intellis. Intellis är ett system för ryggmärgstimulering som används för behandling av långvarig, svårbehandlad smärta.

På beställning av regionernas medicintekniska produktråd, MTP-rådet, har TLV tagit fram en hälsoekonomisk bedömning av produkten Intellis för patienter med neuropatisk smärta som strålar ut i benen, som har bristande effekt av konventionell behandling.

Smärta upplevs efter en komplex bearbetning av nervsignaler i hjärnan. Långvarig smärta kvarstår under en period längre än tre månader. I Sverige uppskattas cirka 20 procent av den vuxna befolkningen lida av svår och medelsvår långvarig smärta. Om smärtan har sitt ursprung i en skada eller sjukdom i nervsystemet kallas den för neuropatisk smärta.

Intellis är ett system som inopereras under huden och skickar elektrisk stimulering till ryggmärgen i det smärtdrabbade området. Stimuleringen programmeras av vårdpersonal och kan sedan i viss mån styras av patienten med hjälp av en fjärrkontroll.

TLV bedömer att inget tillägg till konventionell medicinsk behandling är relevant jämförelsealternativ till Intellis i tillägg till konventionell medicinsk behandling. Studier tyder på att en tidigare version av Intellis i kombination med konventionell medicinsk behandling ger högre smärtlindring i benen än enbart konventionell medicinsk behandling. TLV bedömer att behandling med Intellis i tillägg till konventionell medicinsk behandling ger en klinisk effekt men att långtidseffekten i förhållande till konventionell medicinsk behandling är osäker.

Företagets hälsoekonomiska analys bygger på att behandlingseffekten med Intellis ger högre smärtlindring och därmed ökad livskvalitet samt minskade antal sjukvårdsbesök, men till ett högre pris än konventionell medicinsk behandling.

TLV har identifierat ett antal osäkerheter i företagets analys, där de största är behandlingseffekten, batterilivslängden och resursutnyttjande för standardvård. I TLV:s analys har bland annat behandlingseffekten vid provstimulering och kostnader för sjukvårdsbesök justerats.

Trots att TLV justerar flera antaganden i den hälsoekonomiska analysen kvarstår osäkerheter i resultatet. Sammantaget bedöms osäkerheterna i resultatet av den hälsoekonomiska analysen vara mycket höga.

Sidinformation


Publicerad
7 november 2023