Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Robotsystem för ryggkirurgi utvärderas

TLV arbetar för tillfället med ett antal hälsoekonomiska bedömningar av robotsystem för ryggkirurgi.

Robotsystemen består av en robot som programmeras utifrån aktuella patientdata baserat på röntgenbilder för den aktuella patienten. Under operationen används en robotarm som hjälper kirurgen att utföra implantatkirurgi genom mindre snitt med mindre vävnadsskada.

Medicintekniska produktrådet, MTP-rådet, har nominerat:

  • ExcelsiusGPS (Globus Medical)
  • Mazor X Stealth (Medtronic)

Den 19 juni 2023 fick TLV i uppdrag från Medicintekniska produktrådet, MTP-rådet, att genomföra hälsoekonomiska bedömningar av dessa produkter. Dessa hälsoekonomiska bedömningar utförs inom regionernas gemensamma Samverkansmodell för medicinteknik. Se även Samverkansmodellens webbplats Länk till annan webbplats..

TLV har initierat processen för utvärderingarna och planerar att genomföra utvärderingarna under 2024.

Sidinformation


Publicerad
6 maj 2024