Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk utvärdering av MiniMed 670G

TLV har tagit fram ett underlag för beslut till landsting och regioner som utvärderar det automatläge som finns i insulinpumpen MiniMed 670G.

En insulinpump kan kombineras med kontinuerlig glukosmätning (CGM) som skickar blodglukosvärden till pumpen. Detta system kallas för Sensor Augmenterad Pump (SAP).

MiniMed 670G är en insulinpump av typen SAP med automatläge som ytterligare en funktion. Det innebär att systemet kan bli en hybrid closed loop, det vill säga att doseringen av insulin från pumpen justeras mot ett målvärde med hjälp av uppmätta blodglukosvärden från en CGM. Minimed 670G har CE-märkning från 7 års ålder.

TLV bedömer att det relevanta jämförelsealternativet är MiniMed 640G i kombination med en CGM. I underlaget utvärderas kostnaderna för ett byte från MiniMed 640G till MiniMed 670G i relation till den potentiella nyttan.

TLV bedömer, trots att det finns vissa osäkerheter gällande livskvalitet, att det är sannolikt att kostnaderna för ett byte från MiniMed 640G till MiniMed 670G står i relation till den potentiella nyttan.

TLV:s hälsoekonomiska utvärdering kommer att ligga till grund för en nationell rekommendation från landstingens råd för nya terapier, det så kallade NT-rådet, om vilka personer med diabetes som bör erbjudas behandling med MiniMed 670G.

Sidinformation


Publicerad
5 oktober 2018
Till toppen