Logotype. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Magtrace och Sentimag

TLV har fått i uppdrag av MTP-rådet att göra en hälsoekonomisk bedömning av Magtrace och Sentimag, teknik som används för att identifiera portvaktskörtlar vid kirurgi för att undersöka eventuell spridning av bröstcancerceller.

Produkten Magtrace är en magnetisk vätska som injiceras i närheten av en tumör inför bröstcancerkirurgi för att lokalisera en typ av lymfkörtlar där cancerceller ackumuleras först vid spridning, så kallade portvaktskörtlar. Vätskan spåras sedan under operationen med hjälp av en sensor, Sentimag, och portvaktskörtlar kan upptäckas och opereras ut för patologisk undersökning. Resultatet är betydelsefullt vid val av behandling och för bedömning av patientens prognos. Målgruppen är alla kvinnor med påvisad bröstcancer som planeras för kirurgi där preoperativ bilddiagnostik inte påvisat tecken på spridning till lymfkörtlar i armhålan.

TLV planerar att utföra den hälsoekonomiska bedömningen under hösten 2022.

När den hälsoekonomiska bedömningen är klar redovisas den för MTP-rådet som utifrån TLV:s underlag och andra källor utformar en rekommendation till regionerna för införande i vården.

Sidinformation


Publicerad
18 maj 2022