Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nationellt ordnat införande av medicintekniska produkter

TLV bidrar till processen för nationellt ordnat införande av nya medicintekniska produkter som gemensamt har etablerats av Sveriges regioner. Inom denna process genomför TLV både hälsoekonomiska utvärderingar och horisontspaning av nya medicintekniska produkter.

TLV har i uppdrag att utföra hälsoekonomiska bedömningar i fråga om medicintekniska produkter. Dessa medicintekniska produkter ska inte ingå i läkemedelsförmånerna, utan upphandlas av regionerna.

Generellt beställs hälsoekonomiska bedömningar av det så kallade Medicintekniska produktrådet, MTP-rådet, inom regionernas samverkansmodell för medicinteknik. MTP-rådet utser produktgrupper av intresse för regionerna och nominerar vilka medicintekniska produkter som TLV ska utvärdera däri.

Utöver regionerna, samverkar TLV även med kliniska exporter, branschorganisationer, patientorganisationer och andra myndigheter inom ramarna för medicinteknikuppdraget.

Samverkansmodell för medicinteknik

I januari 2020 etablerade Sveriges 21 regioner en gemensam samverkansmodell för medicinteknik, som ska sträva efter att uppnå en mer jämlik, kostnadseffektiv och ändamålsenlig användning av nya medicintekniska produkter i hela landet.

Samverkansmodellen koordineras och förvaltas av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och är därigenom också en del av det nationella kunskapsstyrningssystemet inom hälso- och sjukvården.

I samverkansmodellen ingår bland annat det så kallade Medicintekniska produktrådet, MTP-rådet, och en så kallad beredningsgrupp. Läs mer om regionernas samverkansmodell Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Horisontspaning och hälsoekonomiska bedömningar

TLV är en aktiv samarbetspart till såväl MTP-rådet som beredningsgruppen och bistår bland annat med:

  • horisontspaning (temaspaningar, inspel från företag, internationell bevakning), och
  • hälsoekonomiska bedömningar.

I de hälsoekonomiska bedömningarna analyseras medicintekniska produkters nytta och kostnad i förhållande till ett relevant jämförelsealternativ utifrån svenska förhållanden.

Syftet med de hälsoekonomiska bedömningarna av medicintekniska produkter är att bidra till:

  • underlag för kliniska beslut och upphandling av medicintekniska produkter i regionerna.
  • större transparens kring medicintekniska produkters kostnadseffektivitet och priser, och
  • mer kunskapsstyrd och likvärdig användning av medicintekniska produkter i hela Sverige.

Sidinformation


Senast uppdaterad
27 maj 2024