Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Pris och subvention av förbrukningsartiklar

En del förbrukningsartiklar ingår i högkostnadsskyddet. Det betyder att förbrukningsartikeln är subventionerad via skattemedel och att staten betalar en del av kostnaden. TLV är den myndighet som bestämmer vilka förbrukningsartiklar som ska ingå i högkostnadsskyddet. TLV bestämmer även vilket pris apoteken får sälja produkterna för.

Enligt lagen om läkemedelsförmåner m.m. också kallad förmånslagen, finns tre grupper av förbrukningsartiklar som kan omfattas av högkostnadsskyddet:

  • produkter som används vid stomi
  • produkter för att tillföra kroppen läkemedel, exempelvis kanyler
  • produkter för egenkontroll av medicinering, exempelvis teststickor

En förbrukningsartikel är en produkt som förskrivs till en enskild patient och blir dennes egendom. Det är förhållandevis enkla, mindre kostsamma produkter som har en begränsad livslängd.

Subvention av förbrukningsartiklar

De förbrukningsartiklar som en person behöver för att tillföra kroppen ett läkemedel, eller för att själv kunna kontrollera sin medicinering, är helt subventionerade och kostnadsfria för patienten. Läs mer om hur högkostnadsskyddet fungerar på sidan Så fungerar högkostnadsskydddet.

Förbrukningsartiklar för stomiopererade har samma subventionsregler som läkemedel.

Förutsättningar för subvention

En förutsättning för att en förbrukningsartikel ska ingå i högkostnadsskyddet är att TLV har fastställt ett pris för den. Läs mer på sidan Ansök om pris och subvention. Vidare ska den som skriver ut produkten vara en läkare eller någon annan som har fått behörighet av Socialstyrelsen.

Förbrukningsartiklar

Förbrukningsartiklar är till exempel: stomiartiklar, diabeteshjälpmedel, inhalationshjälpmedel för bland annat astmatiker och övriga injektionshjälpmedel.

Sök förbrukningsartiklar

I vår databas hittar du priser på förbrukningsartiklar och får information om dess förpackningstext, varugruppskod och dylikt. Databasen innehåller de förbrukningsartiklar vi har beslutat om och som ingår i högkostnadsskyddet.

Sök i databasen

Sidinformation


Senast uppdaterad
5 oktober 2023