Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Stomiprodukter som inte används som jämförelsealternativ

När TLV beslutar om subvention för en produkt jämförs den ofta mot en liknande produkt som redan ingår i högkostnadsskyddet och som har samma basfunktion. I högkostnadsskyddet finns det stomiprodukter som bedömts inte vara lämpliga vid nyförskrivning utan främst skrivs ut till patienter som använt produkten tidigare. TLV bedömer att produkter som inte är lämpliga vid nyförskrivning inte heller är lämpliga som jämförelsealternativ när företagen ansöker om subvention för nya produkter.

Stomiprodukter som inte används som jämförelsealternativ i TLV:s utredningar har sammanfattats i "Lista över produkter som inte används som jämförelsealternativ" nedan.

Listan har tagits fram av TLV under 2019 i samarbete med fyra av TLV anställda vetenskapliga råd som arbetar kliniskt inom stomivården. Listan har även kompletterats med resultat av en omprövning som gjordes 2012 tillsammans med företagen som marknadsför produkterna. Företagen meddelade då vilka produkter de inte längre ansåg var lämpliga för nyförskrivning. Läs omprövningen TLV avskriver omprövning av stomibandage. Syftet med listan är att vara till hjälp för företag vid val av jämförelsealternativ inför en subventionsansökan. Vilka produkter som är lämpliga att förskriva till en enskild invid bedöms alltid av vårdgivaren. 

Sidinformation


Senast uppdaterad
1 februari 2024