Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Stor prissänkning av pennkanyler för diabetiker

Vi har granskat subventionen av de pennkanyler som ingår i högkostnadsskyddet. Pennkanylerna är den första grupp av förbrukningsartiklar som vi granskar. Pennkanyler används av diabetessjuka som behöver injicera insulin.

Det finns inte några betydande skillnader mellan de pennkanyler som ingår i högkostnadsskyddet och behovet av sortimentsbredd är begränsat. Skillnaderna i pris är dock betydande.

Granskningen har lett till prissänkningar av flertalet pennkanyler. Vi har beslutat om ett pris tak som innebär att från och med den 1 september kommer ingen pennkanyl i högkostnadsskyddet att kosta mer än 1 krona (Apotekets utförsäljningspris exklusive moms).

Beslutet om pristak har resulterat i att alla pennkanyler utom Novofine, 28 G ×12 mm, fortsättningsvis kommer att subventioneras. Jämfört med andra pennkanyler tillför inte Novofine, 28 G ×12 mm en nytta som motiverar det högre priset. Därför utesluts denna produkt ur högkostnadsskyddet. Övriga pennkanyler i produktgruppen Novofine kvarstår i högkostnadsskyddet.

Prissänkningarna frigör 16 miljoner kronor per år.

Beslutet att utesluta Novofine, 28 G ×12 mm, träder i kraft den 1 september 2010.

Sidinformation


Publicerad
2 juli 2010