Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Vi beslutar att nedan nämnda teststickor inte ska ingå i läkemedelsförmånerna

Vi har omprövat subventionen av teststickor för diabetiker i förmånssystemet. Vi bedömer att nedan nämnda teststickor inte är kostnadseffektiva och därmed ingår de inte i läkemedelsförmånerna. Besluten träder i kraft 1 oktober 2011.

Vi har slagit fast hur mycket en teststicka för diabetiker maximalt får kosta för att ingå i läkemedelsförmånerna. En viss prisskillnad godtas mellan teststickorna för att få ett brett sortiment, stimulera konkurrens och för att garantera leveranssäkerhet. Mot denna bakgrund har vi beslutat att följande teststickor inte längre kommer att subventioneras och därmed utesluts de ur läkemedelsförmånerna:

Ascensia Autodisc Cross Pharma (Vnr 296301)
Bayer Ascensia Elite (Vnr 202048) *
Bayer AUTODISC (Vnr 280545)
BM-Test Glycemie 1-44 Cross Pharma (Vnr 284331)
DANA Diabecare (Vnr 205700)
EuroFlash Cross Pharma (Vnr 201355)
Everyx3 magasin (Vnr 220060)
Excel G (Vnr 290387)
FreeStyle Cross Pharma (Vnr 201356)
FreeStyle Medartuum (Vnr 201717)
Gluco Touch Cross Pharma (Vnr 201357)
GlucoSure Plus (Vnr 202215)
HemoCue Home Glucose (Vnr 201165)
One Touch Ultra Cross Pharma (Vnr 201613)
One Touch Ultra Medartuum (Vnr 201880)
Precision (Vnr 201369)
Precision Plus (Vnr 285171)
Precision Plus (Vnr 200115)
Precision Xtra Plus Cross Pharma (Vnr 201359)
SensoCard Glucose teststickor (Vnr 204410)*
TRUEone systemkit (Vnr 220601)

* Kvar för synskadade

Besluten träder i kraft 1 oktober 2011

Sidinformation


Publicerad
28 juni 2011