Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Omprövning av insulinpennor med minne

HumaPen Memoir, med tillhörande insulin, är kostnadseffektiv till rådande pris. Vi avslutar därför omprövningen av HumaPen Memoir och avskriver ärendet från vidare handläggning.

TLV har konstaterat att det råder prisskillnader mellan insulinpennor för flergångsbruk, med dosminne, inom förmånssystemet. På grund av dessa prisskillnader har vi funnit skäl att ifrågasätta om användning av HumaPen Memoir är kostnadseffektiv till rådande pris, och startade därför aktuell omprövning.

Resultatet av utredningen har dock visat att HumaPen Memoir är kostnadseffektiv till rådande pris. Detta under förutsättning att samtliga kostnader för insulinbehandlingen inkluderas. Mot denna bakgrund avslutar vi omprövningen av insulinpennor med minne.

Sidinformation


Publicerad
13 mars 2013