Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Omprövning av bärsystem

Vi anser att bärsystem är bra och viktiga produkter men på grund av att de inte är nödvändiga för att tillföra kroppen läkemedel kan de inte betraktas som förbrukningsartiklar. Vi beslutar att bärsystem inte längre ska ingå i läkemedelsförmånerna.

Bärsystem är ett tillbehör till infusions- eller inhalationsutrustning. Syftet med bärsystemen är att skydda utrustningen och underlätta användningen av den. Vi kan konstatera att patienter blir mer mobila med ett passande bärsystem. Bärsystemen stämmer dock inte in på lagstiftningens definition av vad en förbrukningsartikel är eftersom det inte är systemen i sig som tillför kroppen läkemedel, utan det är infusions- eller inhalationsutrustningen som gör det.

Avsikten med omprövningen av bärsystem har inte varit att spara pengar. Därför har vi inte heller gjort någon bedömning av om bärsystemen är kostnadseffektiva. Syftet har istället varit att anpassa det befintliga sortimentet av bärsystem inom läkemedelsförmånerna till den praxis som gäller.

Bärsystem inom förmånen omsätter cirka 1,5 miljoner kronor per år. Vi ser inte att användningen av systemen kommer att minska i och med uteslutningen ur förmånerna. Istället handlar det om en omfördelning av kostnaderna för landstingen.

Mot denna bakgrund beslutar vi att bärsystem inte ska vara subventionerade och inte ingå i läkemedelsförmånerna.

Grunden för besluten är densamma för alla produkter. Du hittar ett av besluten här nedanför, du hittar också en lista över samtliga produkter som utesluts.

Beslutet träder i kraft den 1 december 2013.

Sidinformation


Publicerad
19 april 2013