Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Omprövning av implanterbara läkemedelspumpar

Vi anser att implanterbara läkemedelspumpar är bra och viktiga produkter men på grund av att de har för lång hållbarhet kan de inte betraktas som förbrukningsartiklar. Implanterbara läkemedelspumpar har en hållbarhet på sex till sju år.

Avsikten med omprövningen av implantebara läkemedelspumpar har inte varit att spara pengar. Vi har inte gjort någon bedömning om läkemedelspumparna är kostnadseffektiva. Syftet har istället varit att anpassa det befintliga sortimentet inom läkemedelsförmånerna till den praxis som TLV numera tillämpar. När läkemedelspumparna utesluts ur förmånerna den 1 april 2015 kommer ansvaret att tillhandahålla dem ligga hos landstingen.

Läkemedelspumparnas tillbehör omfattas också av denna omprövning. Tillbehören kasseras efter användning. Vi anser att förbrukningsartiklar inom förmånen är sådana produkter som används på egen hand av patienten. De omprövade tillbehören är sådana produkter som inte används av patienten utan hanteras av utbildad personal.

Mot bakgrund av ovanstående anser vi att implanterbara läkemedelspumpar med tillbehör inte kan anses vara förbrukningsartiklar. Vi beslutar därför att implanterbara läkemedelspumpar med tillbehör inte ska vara subventionerade och inte ingå i läkemedelsförmånerna.

Beslutet träder i kraft den 1 april 2015.

Sidinformation


Publicerad
30 september 2013