Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Så beslutar vi

TLV fattar beslut i olika typer av ärenden. Vem som är beslutsfattare beror på vad det är för typ av ärende.

Företaget lämnar in en ansökan. TLV gör sedan en bedömning utifrån de regler som finns och bedömer bland annat förbrukningsartikelns medicinska och hälsoekonomiska värde.

Vem är beslutsfattare

Om ansökan gäller en förbrukningsartikel med ny basfunktion fattas beslutet av Nämnden för läkemedelsförmåner. Gäller ansökan en befintlig basfunktion, beslut om prisändringar och utträde ur förmånssystemet fattas beslutet av TLV:s generaldirektör eller den som generaldirektören har delegerat beslutsfattandet till.

Ny eller befintlig basfunktion

Ny basfunktion innebär att det är första förbrukningsartikeln med en viss funktion som ett företag ansöker om. Befintlig basfunktion innebär att företaget redan har förbrukningsartiklar i förmånssystemet som uppfyller samma funktion som den ansökta produkten.

Vi väger nyttan mot kostnaden

När vi beslutar om en förbrukningsartikel ska ingå i högkostnadsskyddet tar vi hänsyn till vilken nytta en förbrukningsartikel gör i förhållande till andra, befintliga alternativ inom förmånssystemet.

Vi väger sedan nyttan mot hur mycket subventionen kommer att kosta för att avgöra om subventionen är kostnadseffektiv eller inte.

Sidinformation


Senast uppdaterad
20 december 2023