Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Slutrapport 2014 - utvidgad försöksverksamhet medicinteknikuppdraget

TLV lämnar nu en slutrapport över den utvidgad försöksverksamhet med hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter som vi genomfört.

I april 2012 fick TLV i uppdrag av regeringen att göra hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter. Verksamheten bedrevs i form av en försöksverksamhet och slutredovisades den 5 november 2013. Slutredovisningen bestod dels av kunskapsunderlag i form av hälsoekonomiska bedömningar av de utvalda medicintekniska produktgrupperna, dels en bedömning av hur en permanent verksamhet kan utformas.

TLV fick den 17 oktober 2013 ett nytt regeringsuppdrag om fortsatt och utvidgad försöksverksamhet med hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter. Uppdraget delredovisades den 30 april 2014. Nu lämnas slutredovisningen av uppdraget.

Slutrapporten är en sammanfattning av de lärdomar vi dragit i uppdraget, både när det gäller de utvalda medicintekniska produktgrupperna och den hälsoekonomiska metodutvecklingen. TLV konstaterar i slutrapporten att myndighetens uppdrag att granska medicintekniska produkter bör förlängas och successivt ges möjlighet att utvecklas.

I framtagandet av denna rapport har TLV samrått med bland annat Läkemedelsverket, Statens beredning för medicinsk utvärdering, Socialstyrelsen och VINNOVA. Vi har även haft dialog med patientföreträdare, hälso- och sjukvårdshuvudmännen samt medicinteknikbranschen.

Sidinformation


Publicerad
18 december 2014