Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Avslutad temaspaning inom ischemisk hjärtsjukdom och hjärtsvikt

På beställning av Samverkansmodellen för medicinteknik genomförde TLV en temaspaning där användningsområdet ischemisk hjärtsjukdom och hjärtsvikt stod i centrum

Syftet var att kartlägga den medicintekniska utvecklingen på området och att identifiera nya medicintekniska produkter som kan komma att bli viktiga för hälso- och sjukvården under de närmsta åren. Visst fokus låg på medicintekniska produkter inom diagnostik och monitorering (inklusive hemmonitorering). Temat utformades av beredningsgruppen i samråd med Nationella programområdet (NPO) för hjärt- och kärlsjukdomar inom det nationella systemet för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården. Temaspaningen redovisades för beredningsgruppen 22 september 2020. Läs mer om spaningen i dokumentet under ”Relaterad information”.

Sidinformation


Publicerad
12 juni 2020