Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Avslutad temaspaning inom stroke

På beställning av Samverkansmodellen för medicinteknik genomförde TLV en temaspaning där användningsområdet stroke stod i centrum och specifikt diagnostisering/medicinsk bedömning vid misstänkt stroke som leder till snabbare medicinskt beslutsunderlag inför behandling.

Syftet var att kartlägga den medicintekniska utvecklingen på området och att identifiera nya medicintekniska produkter som kan komma att bli viktiga för hälso- och sjukvården under de närmsta åren. Temat utformades av beredningsgruppen i samråd med Nationella arbetsgruppen (NAG) för stroke inom det nationella systemet för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården. Temaspaningen redovisades för beredningsgruppen 2 februari 2021. Läs mer om spaningen i dokumentet under ”Relaterad information”.

Sidinformation


Publicerad
12 februari 2021