Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Avslutad temaspaning inom digital bilddiagnostik

Inom ramen av samverkansmodellen för medicinteknik genomförde TLV en temaspaning inom digital bilddiagnostik med fokus på radiologi och patologi. Produkter av intresse var sådana som utför någon form av automatiserad granskning eller analys av digitala bilder och därmed fungerar som ett beslutsstöd för ansvarig kliniker.

Syftet var att kartlägga den medicintekniska utvecklingen på området och att identifiera medicintekniska produkter som kan komma att bli viktiga för hälso- och sjukvården inom de närmsta åren. Temat utformades av beredningsgruppen i regionernas samverkansmodell för medicinteknik. Temaspaningen redovisades för beredningsgruppen den 7 oktober och det medicintekniska produktrådet den 12 oktober 2021. Läs mer om spaningen i dokumentet under ”Relaterad information”.

Sidinformation


Publicerad
13 oktober 2021