Logotype. Gå till startsidan

Pågående temaspaningar

Temaspaningar utförs på beställning av regionernas samverkansmodell för medicinteknik och är en del av TLV:s horisontspaningsarbete för att identifiera ny och innovativ teknologi som kan komma att få betydelse inom svensk hälso- och sjukvård. På denna sida publiceras pågående temaspaningar.

Aktuell temaspaning

Aktuell temaspaning lung- eller kolorektalcancer

TLV genomför just nu en temaspaning med fokus på produkter för diagnostisering och behandling av lungcancer eller kolorektalcancer. Temaspaningen görs på beställning av regionernas samverkansmodell för medicinteknik.

TLV välkomnar inspel i en ny temaspaning med fokus på produkter för diagnostisering eller behandling av lungcancer eller kolorektalcancer.

Om du har exempel på medicintekniska produkter inom detta område kan du laddar ner och fylla i formuläret nedan.

Skicka sedan ditt inspel senast den 22 november till registrator@tlv.se. Kom ihåg att ange diarienummer 3373/2022 i ämnesraden

Temaspaningen kommer att sammanställas för beredningsgruppen i december 2022.

Mer information om temaspaningar och hur inspel hanteras hos TLV går att läsa i dokumentet nedan.

Sidinformation


Senast uppdaterad
31 oktober 2022