Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Tipsa TLV om ny medicinteknisk produkt

Företag och andra aktörer har möjlighet att informera TLV om nya medicintekniska produkter genom dokumentet "Formulär för att tipsa TLV om ny medicinteknisk produkt".

I formuläret efterfrågas information om produkters användningsområde, klinisk och hälsoekonomisk dokumentation samt hur nya produkter kan bidra till den svenska hälso- och sjukvården. Företag som önskar informera om en produkt till TLV kan fylla i formuläret och skicka det till registrator@tlv.se. Sammanställning av inkommen information delges regionernas samverkansmodell för medicinteknik som därefter tar ställning till en eventuell fortsatt process. I så fall kontaktar TLV berörda företag.

Observera: Inlämnande av ett ifyllt formulär innebär inte automatiskt att företagets produkt kommer att bli utvärderad utan ska ses som en möjlighet till information och presentation av den medicintekniska produkten. TLV utför hälsoekonomiska bedömningar på beställning av det så kallade MTP-rådet inom regionernas samverkansmodell för medicinteknik.

Läs om regionernas samverkansmodell för medicinteknik Länk till annan webbplats..

Sidinformation


Senast uppdaterad
30 maj 2024