Två TLV-medarbetare

Om TLV

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, är en statlig myndighet som beslutar om vilka läkemedel och förbrukningsartiklar som ska ingå i läkemedelsförmånerna, som också kallas högkostnadsskyddet. TLV beslutar även vilken tandvård som ska omfattas av högkostnadsskyddet i det statliga tandvårdsstödet. TLV bedriver även tillsyn.

Här kan du läsa mer om vad TLV gör.

I våra uppgifter ingår att pröva vilka läkemedel som ska vara subventionerade och omfattas av högkostnadsskyddet samt att fastställa försäljningspriser.

Vi beslutar om vilka tandvårdsåtgärder som ska ingå i högkostnadsskyddet för tandvård och fastställer referenspriser för olika tandvårdsåtgärder.

Vi avgör vilka förbrukningsartiklar som ska ingå i högkostnadsskyddet och fastställer produktens försäljningspris.

Vi utövar tillsyn över de aktörer som ska följa förmånslagen, det vill säga regioner, läkemedelsföretag och apotek.

Vi ansvarar för apotekens handelsmarginal och regler för utbyte av läkemedel.