Så är det att jobba på TLV

Här möter du personer som berättar om hur det är att jobba på TLV. 

"Vi jobbar med frågor som verkligen berör"

Intervju med Agneta Karlsson, generaldirektör.

”För mig som har en bakgrund på apotek är det mycket intressant att sätta mig in i myndigheternas roll i läkemedelsförsörjningen”

Jenny Carlsson

– I mitt arbete handlar det ofta om att höja blicken och se saker i ett större sammanhang., säger Jenny Carlsson, samordnare på TLV.

Möt Jenny Carlsson, samordnare

”En av de viktigaste förmågorna är att kunna jobba tillsammans med andra personer från olika yrkesgrupper. ”

Tobias Karlberg

– Det huvudsakliga utredningsarbetet görs i arbetsgrupper där jag som medicinsk utredare tillsammans med hälsoekonomer och jurister tar fram beslutsunderlag, säger Tobias Karlberg, medicinsk utredare på TLV.

Möt Tobias Karlberg, medicinsk utredare

”Möjlighet att ständigt kunna utveckla sina kunskaper”

Andreas Pousette

– Det hälsoekonomiska området utvecklas med tiden och som hälsoekonom är det nödvändigt att ständigt lära sig nytt för att kunna anpassa sig till verkligheten, säger Andreas Pousette, hälsoekonom på TLV.

Möt Andreas Pousette, hälsoekonom

Samarbete genomsyrar vårt arbetssätt på TLV

Nathalie Eckard

- Som nationalekonom är TLV verkligen en attraktiv arbetsplats eftersom jag får möjlighet att tillämpa mina kunskaper och bidra med att skapa samhällsnytta och ge patienter tillgång till nya läkemedel. Vårt huvuduppdrag och vision ”Mesta möjliga hälsa för skattepengarna” summerar mitt i prick det som jag som en hälsoekonom vill syssla med.

Nathalie Eckard, hälsoekonom

”Höjdpunkterna på jobbet är de stimulerande och lärande diskussionerna”

Hanna Zirath

– Ambitiös, lärande och prestigelös är tre ord som jag skulle beskriva arbetsplatsen TLV med, säger Niklas Hedberg, chefsfarmaceut som arbetat på myndigheten sedan 2001.

Niklas Hedberg, chefsfarmaceut

"Kunskapsstark och målfokuserad arbetsplats"

Minna Klintz Syréhn

– En tydlig arbetsbeskrivning, tydlig arbetsledning- och arbetsstruktur är viktigt för att kunna göra ett bra arbete. Det behöver också finnas ett förtroende mellan min chef och mig som arbetstagare, vilket jag upplever att det finns, säger Minna Klintz Syréhn, jurist på TLV.

Möt Minna Klintz Syréhn, jurist

”Vill jobba med samhällsnytta och patienter i Sverige”

Eva Ridley

– Vår uppgift är att hitta smarta lösningar så att samhällets resurser räcker så långt som möjligt. Det känns meningsfullt att arbeta för, säger Eva Ridley, utredare på TLV.

Möt Eva Ridley, enhetschef


Senast uppdaterad 26 januari 2022