”Möjlighet att ständigt kunna utveckla sina kunskaper och lära sig mer om olika terapiområden”

Eva Ridley

Andreas Pousette

Titel
Hälsoekonom

Började på TLV
2018

Utbildning
Master i folkhälsovetenskap med inriktning hälsoekonomi vid Umeå universitet

– Det hälsoekonomiska området utvecklas med tiden och som hälsoekonom är det nödvändigt att ständigt lära sig nytt för att kunna anpassa sig till verkligheten, säger Andreas Pousette, hälsoekonom på TLV.

Andreas Pousette

Vad fick dig att välja TLV?

Jag sökte mig till TLV då jag ville jobba utifrån ett brett samhällsperspektiv och med ett uppdrag som är viktigt för sjukvården i Sverige.

Vad behövs för att göra ett bra jobb på TLV?

Förmågan att ha ett nära samarbete i grupper med olika spetskompetenser och jobba efter att gemensamt mål är det första jag kommer att tänka på. Det vardagliga arbetet innebär ofta en nära dialog med läkemedelsföretag, kliniska experter, regioner och beslutsfattare. Det är därför viktigt med goda kunskaper i kommunikation och även i att kunna uttrycka sig väl i skrift när underlag för beslut tas fram. Det hälsoekonomiska området utvecklas med tiden och som hälsoekonom är det nödvändigt att ständigt lära sig nytt för att kunna anpassa sig till verkligheten.

Vad innebär ditt arbete?

Mitt dagliga arbete omfattas främst av att i team utreda och ta fram underlag för beslutsfattare. Som hälsoekonom har jag det närmsta ansvaret att granska och genomföra hälsoekonomiska analyser för att landa i en bedömning av ett läkemedels kostnadseffektivitet.
Vad gör ditt jobb intressant för dig med just din bakgrund?
Det är möjligheten att få jobba utifrån ett brett samhällsperspektiv och kunna applicera kunskaper från akademin i det vardagliga arbetet.

Vilka är höjdpunkterna i jobbet på TLV?

Det finns många. Det nära samarbetet med kollegorna är definitivt en höjdpunkt i vardagen. En annan är möjligheten att ständigt kunna utveckla sina kunskaper och lära sig mer om olika terapiområden.

Vad har du lärt dig på TLV?

Att tillämpa hälsoekonomiska metoder och ett stort lärande om behandlingar för en rad olika terapiområden. Eftersom en hälsoekonom jobbar i team med medicinska utredare och jurister lär man sig mycket av varandra. En hälsoekonom på TLV utvecklar därför inte bara sina egna förmågor inom hälsoekonomi utan får även kunskap i medicin och juridik.

Hur vill du beskriva arbetsplatsen på TLV?

Jag tänker främst på det stora engagemang som finns hos medarbetare och teamkänslan i allt vi gör. Det viktiga uppdrag som vi har skapar mening och ger energi i vårt dagliga arbete.

Senast uppdaterad 24 januari 2022