TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

"Vill jobba med samhällsnytta och patienter i Sverige"

Eva Ridley

Eva Ridley

Titel
Utredare

Började på TLV
2014

Utbildning
Apotekare

Tidigare arbeten
AstraZeneca som ansvarig för outsocurcing av prekliniska studier,
Läkemedelsindustriföreningen (LIF), Läkemedelsverket, Apoteket AB

– Vår uppgift är att hitta smarta lösningar så att samhällets resurser räcker så långt som möjligt. Det känns meningsfullt att arbeta för, säger Eva Ridley, utredare på TLV.

Vad fick dig att välja TLV?

Jag har ett stort engagemang för läkemedelsfrågor och har arbetat med läkemedel i vården, på apotek, hos partihandel och i branschorganisation och senast i ett internationellt företag. Men jag ville växla över från globalt till nationellt och ha samhällsnytta och patienter i Sverige som fokus.

Vad behövs för att göra ett bra jobb på TLV?

Det är bra att kunna lyfta blicken och se saker i ett större sammanhang, både ur myndighetens och ur omvärldens perspektiv. Man behöver vara intresserad av att vända och vrida på frågor tillsammans med kollegor med olika bakgrund.

Vad innebär ditt arbete?

Jag leder och deltar i olika utvecklings- och utredningsarbeten. Under 2014 till 2016 jobbade jag med ändringar av våra regler som rör samhällets ersättning till apoteken. Jag har också arbetat med regler som syftar till att öka leveranssäkerheten av läkemedel från läkemedelsföretag till apotek. Just nu går mycket av min tid till en proposition från regeringen som bland annat handlar om licensläkemedel.

Jobbet innebär samarbete med många olika yrkesgrupper på TLV och samråd med främst apotek och läkemedelsföretag och till viss del med partihandel och regioner. På det sättet utvecklar vi en värdefull gemensam kunskap om varandras förutsättningar och tar gemensamt ansvar för att vidareutveckla och förvalta en lösning tillsammans.

Vad har du lärt dig på TLV?

Här lär man sig hur ett regeringsbeslut blir verklighet. Jag har också lärt mig att en till synes liten regeländring kräver mycket arbete. Arbetsrutiner behöver ändras både hos oss och hos andra, IT-stöd behöver utvecklas, berörda ska informeras och utbildas och former för uppföljning behöver tas fram. Det är många steg. Och det är viktigt att inriktningen är att man löser det man vill lösa.

Hur vill du beskriva arbetsplatsen TLV?

Det är ett stort fokus på sammansvetsade och effektiva mindre enheter, men myndigheten anstränger sig också för att vi ska träffas utanför enheterna, vilket våra nya lokaler möjliggör. Det skapas nya kontakter och blir många trevliga samtal.

Senast uppdaterad 10 mars 2020


Bild: Eva Ridley

Eva Ridley

Titel
Utredare

Började på TLV
2014

Utbildning
Apotekare

Tidigare arbeten
AstraZeneca som ansvarig för outsocurcing av prekliniska studier,
Läkemedelsindustriföreningen (LIF), Läkemedelsverket, Apoteket AB