TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

”Viktigt att ha förmåga till kritiskt tänkande”

Eva Ridley

Hanna Zirath

Titel
Senior medicinsk utredare

Började på TLV
2017

Utbildning
Molekylärbiolog med doktorsexamen i tumörbiologi vid Karolinska Institutet

Tidigare arbeten
Inom läkemedelsindustrin (Octapharma) med bland annat metodutveckling, kvalitetssäkring och frisläppning av läkemedelsprodukter till marknad

- Enligt min mening handlar utredningsarbetet om att ha förmåga till kritiskt tänkande och att kunna identifiera det väsentliga i varje ärende, säger Hanna Zirath, medicinsk utredare på TLV.

Vad behövs för att göra ett bra jobb på TLV?

Jag tror att man behöver ha ett grundläggande intresse för medicinska och hälsorelaterade frågor. Eftersom en stor del av arbetet handlar om att kommunicera är det ett plus om man är pedagogiskt lagd och har fallenhet för att uttrycka sig väl i skrift.

Vad innebär ditt arbete?

Arbetet som medicinsk utredare består till stor del av att granska och bedöma de underlag som läkemedelsföretag lämnar in till TLV i samband med en subventions- eller klinikläkemedelsansökan. I team tillsammans med hälsoekonomer och jurister tar man sedan fram beslutsunderlag som presenteras inför läkemedelsförmånsnämnd eller andra beslutande forum.

Mitt arbete innebär även att leda eller ingå i arbetsgrupper som bildas för olika frågor, driva utvecklingsarbete och samordna så kallade trepartsöverläggningar mellan TLV, regioner och läkemedelsbolag. Trepartsöverläggningar kan ibland resultera i att patienter snabbare och mer jämlikt får tillgång till nya effektiva läkemedel.

Du är senior medarbetare på TLV, vad innebär det?

Seniora medarbetare förväntas ta ett större ansvar och bidra till helheten och en ökad kvalitet i verksamheten med sina kunskaper, exempelvis genom att fungera som bollplank och dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. I rollen som senior medarbetare medverkar jag i olika forum som finns på myndigheten för kvalitetssäkring och interna avstämningar.

Vad gör ditt jobb intressant för dig med just din bakgrund?

Möjligheten att få sätta sig in i nya spännande medicinska ämnesområden och att kontinuerligt få utveckla sin kompetens. Man får även en bra övergripande bild av sjukvårdsystemet i Sverige eftersom TLV på många vis är en spindel i nätet vad gäller läkemedelsfrågor och samverkar med många olika aktörer ute i samhället. Utvecklingen idag går mot att nya läkemedel godkänns och introduceras i ett allt tidigare skede. Det leder i sin tur till att osäkerheterna kring effekterna av dessa läkemedel ofta är stora, vilket innebär en extra utmaning i vårt arbete.

Vilka är höjdpunkterna i jobbet på TLV?

Alla trevliga, engagerade och kunniga kollegor, möjligheten att utvecklas samt att vara med och bidra till en bättre vård.

Vad har du lärt dig på TLV?

En stor bonus är att jag fått insikt och övergripande kunskap inom både hälsoekonomi och det juridiska arbetet vid myndigheten. Genom att vi jobbar nära personer från andra yrkeskategorier så lär vi oss mycket av varandra och kompletterar varandra på ett bra sätt, vilket är väldigt utvecklande.

Hur vill du beskriva arbetsplatsen TLV?

En kunskapsbaserad arbetsplats med engagerade och kompetenta kollegor som ger positiv energi och inspiration. Vi arbetar mot samma mål och hjälper varandra att utvecklas.

Senast uppdaterad 31 maj 2020


Bild: Eva Ridley

Hanna Zirath

Titel
Senior medicinsk utredare

Började på TLV
2017

Utbildning
Molekylärbiolog med doktorsexamen i tumörbiologi vid Karolinska Institutet

Tidigare arbeten
Inom läkemedelsindustrin (Octapharma) med bland annat metodutveckling, kvalitetssäkring och frisläppning av läkemedelsprodukter till marknad