TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

"Vi arbetar tillsammans och hjälper varandra”

Konstantin Macheridis

Konstantin Macheridis

Titel
Hälsoekonom

Började på TLV
2016

Utbildning
Masterexamen i Nationalekonomi

Tidigare arbeten
Forskningsassistent (IHE, Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi)

- Jag får möjlighet att lära mig om nya metoder eftersom vi i olika utredningar möts av olika utmaningar, säger Konstantin Macheridis, hälsoekonom på TLV.

Vad jobbar du med på TLV?

Jag gör främst hälsoekonomiska utvärderingar av läkemedel för att se om de ska få statlig subvention och ingå i högkostnadsskyddet. Tack vare jobbet får jag möjlighet att använda den kunskap jag fick på min utbildning samtidigt som jag utvecklas och ställs inför nya utmaningar och frågeställningar.

Vad har du lärt dig sedan du började här på TLV?

Jag får ofta möjlighet att lära mig om nya hälsoekonomiska metoder eftersom vi i olika utredningar möts av olika utmaningar. Företagen som inkommer med material till oss har stor kunskap och dialogen är väldigt givande. Som hälsoekonom håller jag ofta presentationer för beslutsfattare vilket ställer krav på min förmåga att både förklara och fokusera på ett sådant sätt att det som är viktigt kommer fram. Vi bör även kunna kommunicera så att patienter, anhöriga och andra intressenter inom svensk hälso- och sjukvård förstår våra beslut.

Hur är TLV som arbetsplats?

Vi arbetar oftast i så kallade ”team”, vilket innebär att en arbetsgrupp tillsammans tar sig an olika utredningar och hjälper varandra. Vid hälsoekonomiska utvärderingar har jag ett nära samarbete med en medicinsk utredare och en jurist. Den medicinska utredaren studerar den terapeutiska nyttan av ett nytt läkemedel, vilket i sin tur påverkar den hälsoekonomiska utvärderingen. Juristen bidrar i sin tur med de juridiska aspekterna. Utöver det involverar vi ofta medicinska experter som stöd.

Vad ger dig motivation?

Det roligaste är att arbetet är utmanande och att jag får möjlighet att utvecklas inom ett fält som jag är väldigt intresserad av. Sedan tycker jag även att det vi gör är viktigt och det är mycket givande att kunna bidra till att våra skattepengar räcker till så mycket hälsa som möjligt.

Skulle du rekommendera andra att söka sig hit?

Absolut. Jag tycker man ska söka sig hit om man är intresserad av att jobba med hälsoekonomi i en organisation där besluten som fattas har stor påverkan på samhället.


Senast uppdaterad 20 maj 2020

Konstantin Macheridis

Konstantin Macheridis

Titel
Hälsoekonom

Började på TLV
2016

Utbildning
Masterexamen i Nationalekonomi

Tidigare arbeten
Forskningsassistent (IHE, Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi)