TLV logotyp

Du är här:

Länkar

Här finns länkar till några av de myndigheter, organisationer och statliga företag som arbetar med läkemedel i Sverige.

Kunskapsguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kunskapsguiden samlar kunskap från nationella myndigheter och aktörer inom områdena evidensbaserad praktik, psykisk ohälsa och vård och omsorg om äldre. TLV sitter med i redaktionsrådet och bidrar med kunskapsunderlag i form av de beslut vi fattar inom de aktuella områdena.

Läkemedelsindustriföreningen - LIFlänk till annan webbplats
Läkemedelsindustriföreningen, LIF är branschföreningen för de forskande läkemedelsföretag som är verksamma i Sverige.

Läkemedelsverketlänk till annan webbplats
Läkemedelsverket är en statlig myndighet som bland annat har till uppgift att godkänna läkemedel för den svenska marknaden.

Socialdepartementetlänk till annan webbplats
Socialdepartementets ansvarsområden rör samhällets välfärd: ekonomisk trygghet, sociala tjänster, hälso- och sjukvård, främjande av hälsa samt barns och funktionshindrades rättigheter.

Socialstyrelsenlänk till annan webbplats
Socialstyrelsen är nationell expert- och tillsynsmyndighet för verksamhet som rör socialtjänst, hälsoskydd, smittskydd och hälso- och sjukvård.

Statens beredning för medicinsk utvärdering - SBUlänk till annan webbplats
SBU är en statlig myndighet med uppgift att kritiskt granska hälso- och sjukvårdens metoder och utvärdera metodernas nytta, risker och kostnader.

Sveriges Kommuner och Landstinglänk till annan webbplats
Sveriges Kommuner och Landsting är intresseorganisationen för kommuner, landsting och regioner i Sverige. Förbundet har fyra övergripande uppgifter: att bedriva intressebevakning för medlemmarnas räkning, att vara arbetsgivarorganisation, att erbjuda service och stöd för verksamhetsutveckling samt att vara en arena för dialog mellan medlemmarna och med omvärlden.

Swedish MedTechlänk till annan webbplats
Swedish Medtech är branschorganisationen för medicinteknik i Sverige.

Senast uppdaterad 10 april 2019

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV