Mål och resultat

I december varje år beslutar regeringen om TLV:s verksamhet för det kommande året i ett regleringsbrev. Regleringsbrevet är ett av regeringens sätt att styra vår verksamhet.

Av regleringsbrevet framgår det bland annat vilka mål vi ska uppnå och hur mycket pengar vi har till vårt förfogande.

Senast uppdaterad 25 februari 2021