TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Organisation

TLV:s Generaldirektör Agneta Karlsson leder TLV:s verksamhet. På TLV arbetar cirka 140 personer och inom myndigheten finns två särskilda beslutsorgan: Nämnden för läkemedelsförmåner och Nämnden för statligt tandvårdsstöd.

Agneta Karlsson

Nämnden för läkemedelsförmåner beslutar om pris och subvention av nya läkemedel och andra varor som ingår i läkemedelsförmånerna.

Nämnden för statligt tandvårdsstöd beslutar om vilken tandvård som ska subventioneras, hur hög ersättningen i högkostnadsskyddet ska vara samt referenspriser för olika tandvårdsåtgärder.

Organisationsstruktur

Myndigheten är indelad i avdelningar och enheter. Utöver avdelningar och enheter finns en expertstab som är direkt underställd generaldirektören.

Klicka på bilden nedan för att se en större version av organisationsschemat. För kontaktuppgifter till avdelnings- och enhetschefer, följ länkarna i vänster meny.

TLV organisationskarta

Insynsråd

Myndigheten har ett insynsråd med uppgift att vara rådgivande till generaldirektören, företräda medborgarna och utöva allmänhetens insyn.

Senast uppdaterad 13 augusti 2020

Agneta Karlsson