Enheten för analys och samordning

Enheten för analys och samordning ansvarar bland annat för analys och uppföljning av användningen av läkemedel och förbrukningsartiklar samt begränsningar och villkor av subventionsbeslut. Enheten ansvarar även för samordning och koordination av TLV:s internationella frågor och medverkan och av TLV:s myndighetsövergripande frågor.

Enheten för analys och samordning

Enhetschef - Pontus Johansson

Telefon: 08 580 075 26