Enheten för marknadsanalys

Enheten ansvarar för analys och uppföljning av apoteks- och läkemedelsmarknaderna. Exempel på uppgifter är nationella och internationella prisjämförelser på läkemedel, fastställande av de svenska apotekens handelsmarginal samt att vara en aktiv part i internationella fora, exempelvis Euripid och PPRI.

Enheten för marknadsanalys

Enhetschef - Gunilla Rönnholm

Telefon: 08 568 427 12